Walter sy Lusienne

Na ny efitrano kely ao amin'ity lakozia tery ity aza dia ampy ho an'ny walter sy lusienne. Tsy nampoizin'io zaza io raha tsy tonga tao amin'ny efitrano fatoriana izy ireo, mila azy amin'izao fotoana izao. Nanao firaisana teo ambony latabatra an-dakozia izy ireo ary nivelatra malalaka ny tongony ary tsy takatry ny saina ny tsimok'aretina.